5 jaar YokiCoe yoga

Vanuit het werken in de Jeugdzorg in 2010 een therapeutische kinderyoga docentopleiding gedaan en in 2011 een holistische kinderyogadocent opleiding, beide bij Arterre in Nijmegen. Veel geleerd, de basis gelegd voor het begeleiden met yoga. Daarnaast voelde het ook als een cadeautje voor mezelf met de auto naar Nijmegen. Inspiratie opdoen, zelf spelen, bewegen en ontspannen. In een periode dat mijn vader ziek was en uiteindelijk overleed…..

5 jaar? Ja 5 jaar geleden in 2014 heb ik de stap gezet om YokiCoe kinderyoga op te richten.
Lessen ouder-peuteryoga in het dorpshuis in Steenwijksmoer, workshops kinderyoga op scholen en kinderyogalessen in Bergentheim in een ruimte bij de praktijk van Anne Lau en tieneryogalessen bij Natasja Tijhuis in Coevorden.
Dat was het begin, dankbaar voor alle lieve mensen die hun ruimte ter beschikking stelden, zodat ik de lessen en workshops kon geven.

In 2015 ben ik begonnen met de 500 uurs opleiding tot Hatha yogadocent bij Namo Namah in Westerbroek. Vanuit verbinding en nieuwsgierigheid aan de opleiding begonnen, waarbij mijn persoonlijke ontwikkeling, mijn persoonlijk yogapad voorop stond. Me ontwikkelen tot een yogadocent van onbewust onbekwaam tot onbewust bekwaam. Wat voor soort yoga geef je… vragen mensen me wel eens. De basis is Hatha yoga, maar eigenlijk is het Ina yoga. :-) Ik neem alle ervaringen mee, de opleidingen, mijn levenservaring en mijn eigen persoonlijkheid, Loslaten wat niet bij me past en meer doen waar ik blij van wordt, maakt dat ik nu de yogadocent ben die ik ben.

Van YokiCoe kinderyoga naar YokiCoe yoga. En waar staat die naam nu voor: yoga kinderen Coevorden daar is het de afkorting van. Een speels logo gericht op kinderen. In de afgelopen 4 jaar, zijn de volwassenen erbij gekomen en geef  ik inmiddels meer les aan volwassenen dan aan kinderen. De focus is veranderd, de naam en het aanbod past niet meer……

Dit jaar wordt hier aangewerkt; een nieuwe naam, wat ga ik aanbieden, wat behoud ik en wat laat ik los….
Een aantal zaken zijn al duidelijk; de yogalessen voor volwassenen blijven. Zo blij met de groepen bij Invita Active en In2dance.
Enkele mensen van de dinsdagochtendgroep geef ik inmiddels 4 jaar yogales. Yoga geeft mij tevredenheid, rust en bewustwording en dit wil ik anderen ook graag laten ervaren.
Waar ik verder blij van wordt zijn de coachingstrajecten, die ik mede door aansluiting bij SamenSterkZorg meer leven ingeblazen heb. Waar twee werelden als het ware samen komen; die van de (jeugd)zorg en de yoga. Ik help graag mensen weer positief te kijken, waarbij de bewustwording van mogelijkheden voorop staat en het ontdekken wie ze zijn en wat ze nodig hebben.

Lieve mensen dank voor het vertrouwen in deze 5 jaar en de koers wordt uitgezet. ik ontmoet je graag ergens onderweg.
“Learning to be happy, with what I have, while working for what I want”.
“Laat je kind dansen op zijn eigen muziek”.

Ina

Filosofie artikel

Voor de yogadocent opleiding moest ik een artikel schrijven. Afgelopen december ben ik geslaagd bij
Namo Namah voor Hatha yogadocent. Een HBO-opleiding waarin ik in de afgelopen 4 jaar veel geleerd heb over yoga, filosofie, houdingen, adem, ontspanning, anatomie, voeding, ayurveda, meditatie en mindfulness.
Diverse yogavormen kwamen voorbij: o.a. Yinyoga, methode van Dixhoorn, Ashtanga yoga, Critical Allignment, yoga met elementen uit het Shamanisme, dans en massage.
Het persoonlijk proces was belangrijk tijdens de opleiding. D.m.v. zelfreflectie je eigen yogaproces ontdekken.
Mijn eigen yoga vormgeven, het diepst en meest waardevolle in mezelf en de ander te begroeten (visie Namo Namah). Hieronder deel ik met plezier en liefde mijn geschreven filosofie artikel.

Mijn yogapad vol liefde                                                                      Namo Namah 4e jaar

 

Mijn yogapad vol liefde

Kan het beoefenen van yoga, het verdiepen in de yogafilosofie je helpen meer liefde en geluk te vinden? Is er een weg naar geluk?

Lief zijn voor jezelf! Het staat op papier als een éénvoudige, zelfs simpele zin.
Hoe lastig het naleven van deze zin kan zijn, zie ik om me heen. Mensen moeten van alles, rennen zichzelf voorbij voor een ander, voor de maatschappij, weten vaak zelf niet wat ze zouden willen en gaan door koste wat het kost. Ook lijkt dit wel een tijdsgeest waarin we leven. Als iemand vraagt “ hoe gaat het?” en je geeft als antwoord “ goed, druk, druk, druk” lijkt het alsof je je leven op de rails hebt en de hele wereld aan kunt. Bewust kiezen om minder te werken, op tijd rustmomenten inlasten of nee zeggen daar moeten veel mensen aan wennen of dit komt zelfs niet in hun vocabulaire voor.
Zelf heb ik ook periodes gekend in mijn leven waarbij ik minder lief was voor mezelf.
Ik ging te lang door in een baan, waarbij ik mezelf te kort deed. Geluk en liefde voor mezelf waren ver te zoeken. Gevoelens die er waren, stopte ik weg. Ik ging door totdat het helemaal niet meer ging en ik letterlijk stil kwam te staan. Ik merkte dat er maar één ding op zat: uit te huilen en opnieuw te beginnen.

Yoga is een leefwijze, een filosofie en een oefenmethode. Het woord Yoga is afkomstig uit het Sanskriet, een oud Indiase taal. Je zou het woord als “verbinding” kunnen vertalen. De verbinding tussen lichaam en geest. Sinds ik yoga “beoefen” ben ik liever voor mezelf geworden. In ons leven is de balans tussen lichaam en geest vaak verstoord. Yoga biedt ons oefeningen die het evenwicht herstellen. Door yoga leer ik steeds weer op nieuw te luisteren naar mijn eigen lichaam.

Eén van de belangrijkste klassieke teksten uit de yogaliteratuur zijn de yogasoetra’s van Patanjali. Waarschijnlijk stammen de yogasoetra’s uit de 2de eeuw voor Christus en bestaan uit 196 verzen. De kern van de Yogasoetra’s wordt gevormd door het achtvoudige yogapad. Het pad bestaat uit acht wegen, die samen het geheel van yoga vormen.
Het meest bekende onderdeel zijn de asana’s, de yogahoudingen die je tijdens het volgen van een yogales uitvoert. Binnen de filosofie van yoga is het beoefenen van de houdingen niet belangrijker dan de andere wegen.

Dit brengt me bij de volgende uitspraak die voor mij dichtbij de kern van yoga komt “een houding is alleen perfect wanneer je hem zo goed uitvoert als je kunt, met een vaste blik en zachte adem en met gedachten aan hoe je er iemand anders mee kunt helpen”. “Niemand kan een houding zo doen dat hij er perfect uit ziet”.
Hoe mooi is dat, we streven altijd naar beter en meer. Ik ben opgevoed met de quote “je mag zelf weten wat je gaat studeren, als je maar je best doet”. Pfff daarmee legden mijn ouders de lat wel heel erg hoog voor mij. Ik begrijp nu dat het niet kwaad bedoeld was. Mijn ouders hadden nooit capaciteiten en/of mogelijkheden om door te leren en ze gunden mij deze kans. Nu kan ik het beter in perspectief plaatsen. Het heeft me echter jaren in de weg gezeten. Ik zat met vragen als “ Ik doe toch mijn best….waarom lukt het niet….Ik doe toch mijn best, waarom waardeert de ander dit niet…”
Pas veel later -mede door yoga- kwam het besef dat het prima is wie ik ben. Dat het voldoende is te zijn, los van mijn best doen. Los van mijn baan. En dat was een eyeopener. We hebben een andere manier nodig om met plezier te kunnen blijven werken.

De druk om succes te laten zien, is groot en kan zorgen voor stress. In de prestatiemaatschappij zijn we persoonlijk verantwoordelijk voor onze resultaten. Als het goed gaat, ligt het aan onszelf en als het slecht gaat ook. Aandacht voor omstandigheden en verschillen in startpositie is er nauwelijks en beschuldigd worden van slachtoffergedrag is ongeveer het ergste dat ons kan overkomen. Zo werken we eenzaam verder aan het behalen van ons succes, zonder dat we hulp durven vragen of onze successen delen met mensen die er ook aan bij hebben gedragen. Als we als samenleving in staat zouden zijn om anders naar werk te kijken, om een geslaagd leven anders te definiëren dan we nu doen, om zelfrespect niet meer van het al dan niet succesvol zijn in werk te laten afhangen, dan zou het ervaren van zin en betekenis wellicht voor mensen mogelijk zijn.
Niet kunnen werken, betekent veel meer dan alleen inkomensverlies. Het betekent dat je een basisprincipe van het leven kwijt raakt, namelijk je zelfrespect. Dit heb ik zelf ook zo ervaren toen ik een tijd een uitkering kreeg en op zoek was naar een andere baan. Stel je toch eens voor dat je je baan verliest en dat je onmiddellijk als held onthaald wordt! Je bent nu namelijk beschikbaar voor een andere rol in de maatschappij. Je vrienden en buren laten je weten waar je welkom bent en waar ze jouw kennis en kunde kunnen gebruiken.

Terug naar de yogasoetra’s. Het pad van Patanjali start met het aanpassen van je gedrag aan de buitenwereld (Yama’s). Soetra 2.30 Geweldloosheid, eerlijkheid, niet-stelen, kuisheid en niet hebzuchtig zijn, vormen de ethische voorschriften. De vergelijking wordt hier gemaakt met de Bergrede in het Nieuwe Testament, als een soort troostrede.
Ik ben gereformeerd opgevoed en zoek op mijn yogapad naar de verbinding tussen het Christelijk Geloof en yoga. Tijdens het verdiepingsproces in de yogafilosofie ontkwam ik er niet aan de vergelijking met de bijbel te maken. De tien geboden beschreven in de bijbel, hebben m.i. overeenkomsten met de vijf morele geboden van de yogafilosofie.
De eerste twee Yama’s zijn Ahimsa, wat geweldloosheid betekent en Satya, wat jouw waarheid spreken betekent. Zijn je gedachten, woorden en acties consistent met elkaar?
Het derde morele gebod is Asteya wat je als niet stelen kunt vertalen. Soetra 2.37 Wanneer iemand volhardt in niet-stelen, bezit hij de plek waar juwelen verborgen liggen. Bijbel: Exodus 20 “ U mag niet stelen, respecteer andermans goed”.
Wat kun je allemaal stelen? Spullen, bezittingen, talenten, personen. Een mooi gedicht van Khalil Gibran passend bij niet stelen:

“ Hou van elkaar, maar maak van de liefde geen binding.
Laat het liever een veranderende zee zijn tussen de kusten van jullie zielen.
Geef elkaar je brood maar eet niet van hetzelfde brood.
Zing en dans samen en wees vol vreugde, maar laat elk van jullie alleen zijn.
En sta samen maar niet te dicht op elkaar.
Zoals de eikenboom en de cipres ook niet in elkaars schaduw groeien.”

Ruimte nemen in een relatie om alleen te kunnen zijn.
Dit doet me denken aan een lied van Daniel Lohues. Hoe mooi, boeiend en verbindend het samen ook is, gun het jezelf dat je momenten hebt, waarin je alleen bent.

Allennig moe ‘j ’t ok kunnen
Dat moe ‘j joezölf gunnen
Da ‘j ’t ook allenig kunnen
Je bent geen eigendom van elkaar, je kiest ervoor om bij elkaar te zijn en te blijven. Een voorwaarde hiervoor is dat je jezelf kent en dat je onvoorwaardelijk van jezelf houdt. Dit is ook de weg van yoga voor mezelf. Steeds meer van mezelf kunnen houden om zo de ander vrij te kunnen laten en eerlijk te kunnen zijn over mijn gevoelens.

Niet stelen heeft mijns inziens raakvlakken met geweldloosheid en met het spreken van de waarheid. Soetra 2.35 als iemand volhardt in geweldloosheid dan zal men in zijn omgeving afzien van agressie.
Soetra 2.36 als iemand volhardt in de waarheid is hij heer over de vruchten van zijn daden.
Als je steelt, ben je niet eerlijk en doe je jezelf of anderen geweld aan.
Tijdens mijn leven ben ik streng voor mezelf geweest en nog steeds heb ik een neiging naar perfectionisme. Ik moet van alles en wil het perfect doen en het liefst voor iedereen. Dan raak ik het contact met mezelf kwijt en doe me anders voor dan ik ben.
Daarom hoor je vaak in mijn yogalessen ‘wees lief voor jezelf” dit herinnert mij ook weer aan het lief zijn voor mezelf. De basis waar het bij mij allemaal mee begint. Elke dag een invulling aan mijn leven geven. Een invulling waar ik zoekende in ben, maar die me wel steeds meer richting geeft met name door de yoga. Tijd voor mezelf nemen door te mediteren, te bidden, te wandelen in de natuur met de hond. Elke dag dingen doen die mij gelukkig maken en dankbaar zijn voor mijn leven. Vertrouwen dat ik mijn leven op mijn manier in kan richten. Ik ben lief voor mezelf. Ik ben…

 

 

Bronvermelding:

Geluk in 8 koppen thee – Irene van Gent
De yogasoetra van Patanjali- de rode draad van de yoga- Alfred Scheepers (vertaling)
Yoga als levenskunst- B. K. S. Iyengar
Groot Nieuws bijbel- vertaling in omgangstaal
Over de werking van yoga – Geshe Michael Roach & Christy Mc Nally
Werk en zingeving – van succes naar betekenis- Heidi Jansen
Daniel Lohues- Ericana (album)

 

 

Zomer 2018

Halverwege het jaar 2018,

De vakantieperiode breekt ook voor YokiCoe yoga aan.
Een periode waarin er minder of geen lessen worden gegeven en er tijd is voor reflectie en vooruitzien, maar vooral voor genieten in het moment. Dat is vakantie toch eigenlijk.

Wikipedia vertelt vakantie is afgeleid van het latijnse Vacantia dat staat voor vrij zijn van verplichtingen: vrije tijd. Een meerdaagse periode waarin je de gewone dagelijkse activiteiten staakt; tijdelijk niet naar school, studie of werk gaat.

De laatste weken waren gevuld met mooie activiteiten. Ik licht er een aantal uit.

Kinderyoga op de prachtige camping De Lemeleresch.
Samen met Rianne van Veerkracht kinderyoga verzorgt YokiCoe yoga gedurende de zomervakantie één keer per week een yogales buiten. Samen spelen, bewegen en ontspannen en heerlijk buiten zijn!!

Stoelyoga voor senioren
Met heel veel plezier heb ik een les stoelyoga in woonwijkcentrum De Schutse gegeven. Yoga op de stoel of rolstoel.
Toegankelijk voor iedereen. Met aandacht voor ontspanning, zingen en bewegen op nostalgische liedjes, yogahoudingen op de stoel, ademoefeningen, aandacht voor de zintuigen: voelen, proeven, ruiken. Aandacht voor elkaar maar vooral aandacht voor jezelf. Een kopje koffie/thee na afloop van de les en napraten met elkaar. Ik ben benieuwd en sta open voor een vervolg.

Workshop mindfulness in stiltetuin ‘De Stroetenhof’ in Emmen.
Wat is stress? Welke stressklachten ken je? Wat is mindfulness. Hoe leven we met open aandacht?
Waren enkele vragen waarop een antwoord werd gegeven tijdens deze workshop. Het was vooral doen en ervaren voor de deelnemers: want immers een oud chinees gezegde zegt het al: ” ik hoor – ik vergeet” , ” ik zie – ik onthoudt”, ” ik doe – ik begrijp”
Met plezier geef ik bij uw bedrijf/organisatie een workshop yoga of mindfulness.

Nu de vakantie aangebroken is, kijken we terug en vooruit naar de komende maanden, maar vooral genieten we van het hier en nu. Een tijd met andere rituelen. Rituelen lijken op vaste gewoonten, ze hebben het echter in zich, dat men meent niet meer zonder te kunnen. Bijvoorbeeld een blokje om voor het slapen gaan, kan een vaste gewoonte zijn. Als je echter gaat denken dat je zonder dat blokje niet meer goed kunt slapen, dan wordt het een geritualiseerde gewoonte. Welke rituelen herken je bij jezelf? Bewustwording is de eerste stap… Rituelen zijn ook belangrijk, je voelt je erdoor op je gemak.
In de vakantieperiode kun je een ritueel doorbreken, wellicht vervangen door een ander herkenbaar patroon.
Ook zou je de stilte bewuster kunnen ontdekken door buiten te wandelen in de natuur, te slenteren door een voor jou, nieuwe stad, mensen te observeren op een terrasje. Benieuwd waar jij de stilte gaat vinden en of je deze bewust opzoekt of dat stilte lastig voor je kan zijn……

Neem de tijd ervoor om de stilte die bij jou past te ontdekken;
zie stilte als een kans en wees blij met wat in deze stilte kan groeien!

Ik wens jullie allemaal een fijne zomer!

 

Bronvermelding: wikipedia, Met kinderen stilte ontdekken – Gerda en Rudiger Maschwitz.

Yo Ga je mee in 2018

2018 een jaar met nieuwe kansen, uitdagingen en nieuw aanbod bij YokiCoe yoga.

Tijdens de yogalessen was er aandacht voor de kracht van gedachten. Met de tieners het filmpje van Emoto over de waterkristallen gekeken. Emoto was een Japanse onderzoeker, zo deed hij o.a. onderzoek naar water. Volgens Emoto hebben ijskristallen mooiere vormen en zijn ook meer symmetrisch wanneer het water waaruit ze gevormd worden is blootgesteld aan esthetisch “mooie” dingen (vriendelijke woorden, zachte muziek, afbeeldingen van mooie landschappen) dan wanneer het wordt blootgesteld aan esthetisch “lelijke” dingen (gescheld, dissonante muziek, natuurgeweld).

Een mens bestaat voor een groot deel uit water; daarom is het belangrijk een positieve omgeving om je heen te hebben en om positieve gedachten te hebben. ” Energie gaat naar waar de aandacht is”. Merk je negatieve gedachten op, wordt je er bewust van. In de yogales werd opgemerkt dat dit best lastig is. Dat merk ik zelf ook; gedachten blijven komen en gaan en daar zijn zeker ook negatieve gedachten bij; over jezelf, over anderen. Toch is bewustwording stap 1.
Focus dan op het positieve; net alsof je iets bereikt hebt. Door yoga, meditatie, maar ook door dansen of zingen kun je ruimte creëren. Ruimte voor nieuwe energie, welke nieuwe positieve mogelijkheden biedt.
Door je bewust te worden van de kracht van je gedachten kun je je energieker voelen. Vraag jezelf af zijn je gedachten liefdevol? Niet? Maak ze liefdevol.

In2dance
Sinds januari geeft YokiCoe yoga bij dansstudio In2dance yoga voor volwassenen. Een enthousiaste groep dames volgt wekelijks op de donderdagavond les.

Stoelyoga
Stoelyoga is nieuw binnen het aanbod van YokiCoe yoga. Het is een rustige bewegingsvorm en daardoor voor iedereen haalbaar, ongeacht leeftijd, omvang, lenigheid of conditie. Een yogales is erop gericht spieren en gewrichten soepeler te maken. Je leert spanning los te laten en je concentratie en motoriek te verbeteren. Bij stoelyoga worden alle yogahoudingen op en rond de stoel uitgevoerd. De stoelyoga lessen kunnen voor bedrijven worden aangeboden bijvoorbeeld als lunchyoga. Hiernaast is stoelyoga geschikt voor bijvoorbeeld ouderen of mensen met een fysieke beperking.

Kinderyoga in Gramsbergen
Via Hardenbergkids biedt YokiCoe yoga 2 kennismakingslessen kinderyoga 4-8 jaar aan in Gramsbergen. Op 7 en 21 maart; aanmelding via Hardenbergkids.nl

Combatyoga voor tieners in De Krim
Via Hardenbergkids biedt YokiCoe yoga 2 kennismakingslessen combatyoga voor tieners van 10-15 jaar aan. Op 8 en 15 maart; aanmelding via Hardenbergkids.nl

Ik wens jullie veel yogaplezier in de eerste maanden van 2018!

Yogagroet,

Yoga en meer…..

Beste lezer,

Naast yoga geniet ik van en…en….en….soms roep ik mezelf dan tot halt om het weer kleiner en specifieker te maken.
Deze dynamiek kenmerkt wie ik ben. Voor mij voelt het goed om yogalessen te geven en in de lessen o.a. verhalen en wandelen te verweven.
Wat is er leuker dan wegdromen bij een verhaal of buiten met een ademteug de frisse lucht tot je te nemen en je bewust te worden d.m.v. je zintuigen van het zijn in het hier en nu.

Stoerr-verhaal
De kracht van het voorlezen kom je tegen in het vertellen van een stoerr-verhaal.
Een stoerr-verhaal heeft een helende werking en is speciaal geschreven om je kind te leren omgaan met moeilijke dingen. De kracht van zo’n verhaal zit hem erin dat het kind zich identificeert met de hoofdpersoon van het verhaal.
Je kind wordt blij van het verhaal, dat speciaal voor hem geschreven is. Het verhaal schetst een positief beeld voor het kind en biedt nieuwe mogelijkheden of draagt oplossingen aan voor een probleem.

Een stoerr-verhaal kan ondersteunend worden ingezet tijdens een moeilijke fase bij. bij echtscheiding, faalangst of rouw. Een stoerr-verhaal kan ook een positieve invloed hebben bij klachten op geestelijk of lichamelijk niveau zoals constipatie, buikpijn en angst voor inslapen. Een stoerr-verhaal kan in een yogacoachingstraject of thuis door ouders worden verteld.

Als (kinder)yogadocent schrijf ik dit stoerr-verhaal op maat voor je kind. Belangrijk is dat dit verhaal regelmatig wordt voorgelezen, of dat je kind het zelf leest zodat de positieve benadering door herhaling zijn werk kan doen.
Neem contact op, graag vertel ik je meer.

Workshops op scholen en instellingen
YokiCoe biedt mogelijkheden tot het aanbieden van workshops op school, kinderdagverblijf, BSO, peuterspeelzaal of instelling. Voor kinderen van 2 tot 18 jaar.
Afgestemd op de mogelijkheden van de doelgroep, passend binnen thema/seizoen, afgestemd op (hulp)vragen van ouders/pedagogisch medewerkers kan een workshop op maat voor uw school of instelling aangeboden.
Bijvoorbeeld voor een lenteles, een les in het teken van koningsdag of vrijheid.

Zo kunnen kinderen en leerkrachten/pedagogisch medewerkers kennismaken met spelen, bewegen en ontspannen.
Een actievere les of meer mindfulness oefeningen, ontspanningsoefeningen in de klas, oefeningen voor meer zelfvertrouwen zijn enkele mogelijkheden.
Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Yoga en wandelen
Oh wat hou ik van buiten zijn en bewegen. Energie krijg ik ervan en deze wil ik graag delen.
Nu het mooie weer meer zijn intrede doet, biedt dit mogelijkheden om twee van mijn favoriete bezigheden te combineren: yoga en wandelen. Tijdens de yogalessen voor volwassenen zullen we in de komende maanden naar buiten gaan, genieten van de natuur, de stilte, onze voetstappen, elkaar.
Daarnaast organiseren we op donderdag 22 juni de langste dag wandeling bij Invita Active. Je kunt kiezen uit twee afstanden: 4 of 8 kilometer. Voor niet leden kost het 5,-. Voor meer informatie en opgave stuur een mail naar info@invita-active.nl of neem telefonisch contact op 0524518819.

Graag ontmoet ik je tijdens een van de activiteiten van YokiCoe; yoga voor klein en groot.

Ik wens je een bloeiend en zonnig voorjaar vol beweging en rustmomenten!

Zonnige groet,

Ina

 

en ondersteunend worden ingezet tijdens een moeilijke fase bijv. bij echtscheiding, faalangst, huis door ouders aan het kind worden verteld en prima door coach/ therapeut worden aangesloten op spel, beweging/yoga en in creatieve werkvormen worden verwerkt.

 

Lente yoga

Beste lezer,

Een nieuwe lente, een nieuw geluid!
Een nieuw samenwerkingsverband. Met veel plezier ga ik met Yvonne, van Flow groepstraining de samenwerking aan.
Dit betekent tieneryoga en mindfit-relaxlessen in Slagharen!!

Volwassenen
Yoga voor volwassenen in Dalerpeel; vanaf 6 april start een cursus op de donderdagavond.
Er is nog plaats; geef je op en yoga mee!
Bij Invita Active wordt om de twee maand een Mindfit-relaxles gehouden. Tijdens deze les kun je op een sportieve, toegankelijke manier kennismaken met ontspanningsoefeningen. Laagdrempelig maak je kennis met yoga.
In Slagharen worden de Mindfit-relax lessen in cursusvorm aangeboden. Vanaf donderdag 9 maart een 4 weekse cursus. Graag ontmoet ik je in Slagharen, Coevorden of Dalerpeel.

Tieners
De tieneryoga in Coevorden is weer gestart na de voorjaarsvakantie met 7 enthousiaste meiden.
Naast yogahoudingen, ademoefeningen en meditatie bestaan de lessen uit spel, drama en creatieve opdrachten. Tieneryoga kan voor meer ontspanning, een betere concentratie en meer energie zorgen. Even een momentje voor jezelf, niets moet, geen prikkels, hoe voelt jouw lichaam en wat past bij jou!
Zodra er voldoende tieners zijn in Slagharen, dan gaan we daar van start met de tieneryoga voor teens van 10-15 jaar.

Kinderen
Yoga is geschikt voor elk kind. Soms wordt een yogaprogramma op maat aangeboden, waarbij het kind individueel wordt gecoacht. Een yogales wordt afgestemd op de belevingswereld van het kind en de hulpvraag van ouder en kind. Individuele kinderyoga is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.
Dit yogaprogramma is geschikt voor kinderen die weinig zelfvertrouwen ervaren, bij sociale problemen zoals het ervaren van stress, bij leer-/concentratieproblemen, ademproblemen, bij psychosomatische klachten als buikpijn/hoofdpijn of bij hoog gevoeligheid, AD(H)D, (licht) autisme/ PDD-NOS, kinderen met het syndroom van Down, kinderen met een motorische achterstand, bij slaapproblemen, kinderen die herstellend zijn van ziekte. Mocht er sprake zijn van een fysieke beperking dan kunnen de oefeningen waar nodig worden aangepast.

Rest mij jullie een prachtig voorjaar te wensen.
“Ook al zullen we alle bloemen plukken, de lente zullen we niet tegenhouden” – Pablo Neruda

Zonnige, frisse lente groet,

Ina

Dankbaarheid december 2016

Dankbaarheid

In de winter krijgt dankbaarheid voor mij extra betekenis. De dagen zijn korter, er is minder licht, je krijgt de mogelijkheid meer naar binnen te keren. Dit merk ik ook aan mijn energie niveau; behoefte aan verstilling, rustigere yogalessen, dromen, slapen, wandelen, samenzijn met geliefden en warmte.
Er komt dan meer ruimte om dankbaarheid te ervaren. Terwijl de decembermaand ook een gevoel van moeten op kan roepen en van drukte…. Hoe creëer jij deze ruimte en wat betekent dankbaarheid voor jou?

In de yoga speelt dankbaarheid een grote rol. Handvatten voor een lichter leven worden beschreven in de Yoga Sutra’s van Patanjali. Deze bevatten teksten welke richting kunnen geven aan jouw leven met als doel een rustige geest te krijgen. Santosha, wat je als tevredenheid kunt vertalen is één van die handvatten. Het uitgangspunt is dat je pas echt geluk vindt als je tevreden bent met wie je nu bent en dankbaar voor wat je op dit moment hebt. Dit houdt ook in tevreden zijn als het mee zit en als het tegen zit. Wat helpend hierbij is, is het loslaten van doelen en in het nu leven. LIfe is a journey, not a destination.

De maand december doe ik via Facebook mee aan 30 dagen dankbaarheid. Elke ochtend krijg ik een uitnodiging over een thema waar ik die dag aandacht aan kan besteden. Geweldig om hier aan mee te doen en geïnspireerd te raken.

Op yoga gebied ben ik het afgelopen jaar dankbaar voor onder andere onderstaande zaken:
* Het geven van de yoga lessen voor tieners, kinderen en volwassenen
* De workshop die ik bij Ons Dagkamp heb verzorgd (zie afbeelding)
* De yogalessen voor de kinderen met een (meervoudige) beperking
* De yogalessen voor kinderen met (functionele) buikpijn
* Het volgen van de yogadocent opleiding bij Namo Namah; ik ben nu 3e jaars 😉
* Het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden
* Het continuëren van bestaande samenwerkingen
* Het afscheid nemen van ideeën, bepaalde workshops, samenwerkingen: loslaten

Ik wens je een goed, ontspannen, avontuurlijk en dankbaar 2017 toe.

Het lesschema van YokiCoe yoga.

Speelse yogagroet,

Ina

Nieuwsbrief september 2016

Beste allemaal,

Bijna september en het nieuwe yoga seizoen is aangebroken!
Ik hoop dat je heerlijk genoten hebt van je vakantie: een ander ritme, nieuwe mensen ontmoeten, ontdekkingen in een andere omgeving,
nieuwsgierig zijn, grenzen verleggen, chillen, je vervelen.
Yoga ontbrak niet tijdens mijn vakantie: (bijna) elke ochtend passend in mijn ochtend routine.
Zo heerlijk om daar tijd voor vrij te maken; een cadeautje voor jezelf.
Wat hou je vast na je vakantie: meer rust momenten nemen, genieten van de kleine dingen??

De yoga voor volwassenen is weer gestart; twee keer per week bij Invita Active in Coevorden.
Voor de zomervakantie heb ik een cursus Hatha yoga in Steenwijksmoer gegeven. Wellicht dit jaar of volgend jaar een vervolg. Ik sta er in ieder geval open voor en heb genoten van het geven van yoga in mijn eigen dorp.

De yoga voor tieners start op 5 september met een 6 weekse cursus. Voor tieners van 10-15 jaar.
Er zijn nog twee plekjes beschikbaar. Voor opgave en meer informatie klik hier.

Verder ben ik zo enthousiast over Yoga for the Special Child: yoga speciaal voor jou! <3
Deze methode geef ik aan kinderen met een (meervoudige) beperking. De methode bestaat uit yogahoudingen, ademoefeningen, oogoefeningen, zingen en een diepe eind ontspanning. De yogahoudingen zijn gebaseerd op de hatha yoga en worden aangepast naar het kunnen en de behoefte van elk kind. Elke les bestaat uit dezelfde ingrediënten, dezelfde opbouw en routine. Herhaling zorgt voor herkenning, verdieping en verbinding, dit kan een kind verder brengen in zijn (yoga)ontwikkeling.
Yoga for the Special Child is geschikt voor kinderen met o.a. het syndroom van Down, autisme, ADHD, leerproblemen en MCG kinderen(meervoudig complex gehandicapten).

Dit programma kan ingezet worden als voeginterventie programma voor zeer jonge kinderen. Yoga for the Special Child wordt één op één gegeven en een sessie duurt 30 minuten tot maximum 45 minuten afhankelijk van de aandacht en mate van concentratie van het kind. Vanuit aandacht ontmoeten we het kind met geduld en vertrouwen. De stijl van yoga is zacht en therapeutisch; geschikt voor baby’s en kinderen. Graag vertel ik je meer over deze prachtige methode <3 of ik laat jouw kind met plezier een les ervaren! Yoga is voor iedereen toegankelijk.
Voor een informatief filmpje  klik hier.

Ik wens jullie veel yoga plezier!

Ina

Ik adem in en kom tot rust
ik adem uit en glimlach
thuis gekomen in het nu
wordt dit moment een wonder   – Thich Nhat  Hanh –

Nieuwsbrief maart 2016

Beste allemaal,

Maart en je kunt het voorjaar ruiken, horen, voelen en misschien ook proeven!
Heerlijk het vers gekloofde hout, de vogels die actiever worden en fluitend de dag starten, de zon die meer kracht krijgt en warmte op je huid schijnt. Van die geluksmomenten waar ik intens van kan genieten.
Elk seizoen heeft zo zijn eigen kracht. Ik sluit deze nieuwsbrief af met een verhaal over de verscheidenheid en de kracht van de seizoenen.

Het voorjaar start met nieuwe energie voor groei en beweging. Naast de groei en bloei in de natuur kunnen er zich nieuwe ideeën aandienen.
Naast in de figuurlijke zin in beweging komen, kun je meer gaan bewegen! Met veel plezier deel ik onderstaand programma van YokiCoe yoga.

Doe mee week!
YokiCoe yoga verzorgt de volgende activiteiten tijdens de Doe mee week van maandag 21 maart t/m donderdag 24 maart bij Invita Active in Coevorden.
Maandag 21 maart om 11.00: lezing over kinderyoga. De voordelen van yoga voor kinderen: spelen, bewegen en ontspannen worden besproken. Als volwassene nieuwsgierig wat kinderyoga is? Dan zie ik je graag! Naast informatie over kinderyoga, laat ik je enkele oefeningen ervaren!
Woensdag 23 maart om 17.00: Doe mee half uur Tieneryoga. Maak kennis met tieneryoga: voor jongeren van 11-15 jaar. Voor meer rust en kracht!
Donderdag 24 maart om 16.00: Doe mee half uur Familieyoga. Samen op een speels avontuur; voor ouder en kind van 5-11 jaar. Opa’s, oma’s, broers, zussen ook van harte welkom.
Inschrijving via mail: info@invita-active.nl of stuur een sms bericht naar 06-22452268 of bel 0524-518819

Yoga in Steenwijksmoer
Hoe leuk is dat, yoga voor volwassenen in mijn eigen dorp te mogen geven. Ik heb er enorm veel zin in.
Vanaf maandag 4 april 9.30 – 10.30 ga ik een cursus van 10 lessen geven in het dorpshuis.
Inschrijving via Sportvereniging Steenwijksmoer. Kom en meld je aan en ervaar de ontspanning en energie die yoga je kan geven!

Een mooie oefening passend bij het voorjaar is de bloem. (bron: arterre)
De bloem is een handhouding welke ik in een kinderyoga les over de lente vaak verwerk.

Er is een tijd van expansie en onderneming
en er is een tijd van stilte, rust en van inkeer
We volgen daarin de seizoenen op de voet
tenminste als we er ook mee in contact zijn

In de tijd waarin de natuur wakker wordt
is er ook voor ons de tijd van nieuwe groei
De tijd waar nieuwe ideeën naar boven komen
en waar verkend wordt of ze levensvatbaar zijn

Als de natuur haar verscheidenheid vertoond
komen ook wij weer tot bloei en in beweging
Aarde wordt vruchtbaar gemaakt en omgespit
nieuw zaad zal worden geplant en verstrooid

stukje geschreven door – Bron van Wijsheid– Facebook

graag tot yoga!

Zonnige groet,

Ina

Nieuwsbrief januari 2016

Beste allemaal,

Allereerst wens ik jullie al het goeds voor 2016!
Doe iets nieuws dit jaar, iets wat je nog nooit gedaan hebt, waar je energie van krijgt, wat je hart sneller doet kloppen. Blijf nieuwsgierig! Wat een prachtige eigenschap, veel meer is niet nodig en er komt zoveel moois uit voort. Dat wens ik jullie allemaal. ” I have no special talents, I am only passionately curious” – Albert Einstein.

Buikenyoga
YokiCoe start een nieuw yogaprogramma; buikenyoga.
Yoga voor kinderen met buikpijn zonder dat er een aanwijsbare lichamelijke oorzaak is gevonden. Met speciale aandacht voor de adem: de adem wordt vaak vastgehouden als reactie van het lichaam, als een soort bescherming tegen wat pijnlijk is. Een kind leert spanning los te laten en zich bewuster van zijn lichaam te worden.
Verder bestaat het yogaprogramma uit: ontspanning, massage, speelse yoga houdingen, meditatie en tekenen. Zowel individueel als in kleine groepjes wordt buikenyoga gegeven.

Familieyoga
Naast kinderyoga kun je bij YokiCoe familieyoga volgen. Er wordt voor elke schoolvakantie op de zaterdagochtend van 10.15- 11.30 een workshop gegeven. Familieyoga is voor kinderen van 5 t/m 11 jaar samen met een van de ouders. Opa’s, oma’s, broers, zussen en andere familieleden zijn ook van harte welkom en yoga ervaring is niet nodig!
Als gezin op een speels avontuur waarbij verbinding tussen ouder en kind, fantasie en plezier voorop staat. De eerste workshop is 20 februari; we gaan op avontuur naar het oerwoud; we doen spelletjes, speelse yogahoudingen, we zingen, er wordt voorgelezen en er is een creatieve opdracht. Kom geef je samen op voor dit avontuur!

Kinderyoga
Er starten cursussen in Coevorden en De Krim dit voorjaar.
In Coevorden kun je op zaterdag 6 februari gratis kennis maken met kinderyoga.
Tijdens een workshop proeverij bij het Centrum O & E geeft YokiCoe kinderyoga. Vanaf vrijdag 11 maart starten de lessen in Coevorden; voor kinderen van 7-11 jaar.
In De Krim start kinderyoga op woensdag 3 februari! Voor kinderen van 4-11 jaar. Het gaat om een cursus van 4 lessen met een voordelig kennismakingstarief!

Heb je al gemerkt dat het langer licht wordt ’s avonds? Heerlijk vond ik deze gewaarwording; we gaan weer richting het licht! Geniet van deze eerste maanden van het jaar, waarin de zon meer kracht krijgt. Ik kan intens genieten van de natuur zoals een mooie zonsondergang, bewust zijn en tijd maken voor de belangrijke dingen in het leven. Adem diep door en geniet!

Yoga groet,

Ina