Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Tieneryoga, kinderyoga en individuele kinderyoga:

 • Deelname aan de lessen kinderyoga betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en de geldende (huis)regels voor desbetreffende locatie.
 • Bij opgave van bepaalde medische redenen kan YokiCoe overwegen om een kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed van de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door YokiCoe. Dit gebeurt in goed overleg met de ouder/verzorger. Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat YokiCoe deelname aan de lessen ontzegt.
 • YokiCoe kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer. De ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten direct te melden aan de docent, voor aanvang van de cursus/les.
 • Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort.
 • Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yokicoe en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.
 • YokiCoe is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de kinderen en/of ouders/verzorgers.
 • Een kinderyoga les is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.
 • Een cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen. Yokicoe zal bij onvoldoende aanmeldingen de betrokkenen op de hoogte stellen en eventueel betaald cursusgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een later tijdstip.
 • Het cursusgeld en de kosten voor de losse lessen staan vermeld op de website en dienen vooraf te worden betaald. U kunt het cursusgeld overmaken op IBAN NL 47 ASNB 0781 2378 31 t.a.v. Yokicoe o.v.v. de te volgen les en de naam van het kind. U kunt losse lessen contant en gepast betalen. Hiervan kunt u een betalingsbewijs ontvangen.
 • Wanneer een ouder zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt YokiCoe zich het recht voor de deelnemer toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van een gemiste les is mogelijk in overleg, mits de deelnemer zich vooraf aan de gemiste les heeft afgemeld en als er plaats is in een andere cursusgroep binnen de desbetreffende cursusperiode.
 • De deelnemer wordt verzocht om soepel zittende kleding te dragen, waarin men makkelijk kan bewegen. Geen rokjes of jurkjes tenzij er een legging onder gedragen wordt en op blote voeten of sokken (met een anti slipzool) de yogaruimte betreden.
 • Om de lessen op tijd te kunnen laten starten graag 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn. Bij het ophalen graag wachten tot de deur opengaat, zo worden de kinderen niet gestoord tijdens de yogales.
 • Op Nationale feestdagen worden er geen lessen gegeven tenzij anders aangeven. In de schoolvakanties geldt een aangepast lesrooster. In de vakanties zullen er geen reguliere lessen worden gegeven.
 • Bij verhindering graag voortijdig afmelden via telefoonnummer 06-11050789 of per mail info@yokicoe.nl
  Afmelden kan tot een uur voor aanvang van de les. Bij het niet op tijd afmelden van de les vervalt het recht om deze les in te halen op een ander moment.
 • Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat YokiCoe u kan bereiken. Daarom vragen wij u om bij aanmelding niet alleen uw vaste telefoonnummer, maar ook een mobiel nummer/telefoonnummer van uw werk te vermelden, waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In geval van tussentijdse wijzigingen verneemt YokiCoe dit graag van u.

  Yoga voor volwassenen:
 • Deelname aan de yogalessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en de geldende (huis)regels voor desbetreffende locatie.
 • Bij verhindering graag voortijdig afmelden via telefoonnummer 06-11050789 of per mail info@yokicoe.nl
  Afmelden kan tot een uur voor aanvang van de les. Bij het niet op tijd afmelden van de les vervalt het recht om deze les in te halen op een ander moment.
 • Een cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen. Yokicoe zal bij onvoldoende aanmeldingen de betrokkenen op de hoogte stellen en eventueel betaald cursusgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een later tijdstip.
 • Het cursusgeld en de kosten voor de losse lessen staan vermeld op de website en dienen vooraf te worden betaald. U kunt het cursusgeld overmaken op IBAN NL 47 ASNB 0781 2378 31 t.a.v. Yokicoe o.v.v. de te volgen les en uw naam. U kunt losse lessen contant en gepast betalen. Hiervan kunt u een betalingsbewijs ontvangen.
 • Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt YokiCoe zich het recht voor de deelnemer toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van een gemiste les is mogelijk in overleg, mits de deelnemer zich vooraf aan de gemiste les heeft afgemeld en als er plaats is in een andere cursusgroep binnen de desbetreffende cursusperiode. Als er genoeg ruimte is dan mag u in plaats van inhalen ook een keer samen met iemand komen (vriend, vriendin, familielid). Deze persoon hoeft dan niets te betalen.
 • De yogalessen worden per blok gegeven.
 • YokiCoe kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer. Het volgen van yogalessen bij “YokiCoe yoga” is op eigen risico. De cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent, voor aanvang van de cursus/les.
 • Als u twijfelt over het wel of niet mee kunnen doen met yoga is het belangrijk om eerst met de huisarts/fysiotherapeut of behandelend arts te overleggen of beoefening van yoga tot de mogelijkheden behoort.
 • Als yogadocent ben ik sinds 2018 als aspirant lid aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland: ik houd mij aan de beroepscode voor yogadocenten en zal met alle informatie vertrouwelijk om gaan.
 • Voor informatie over de beroepscode die horen bij certificering bij de Vereniging Yogadocenten Nederland kun je kijken op: www.yoganederland.nl/beroepscode